Quyết định 143/QĐ-TCTS-KHTC về việc Phê duyệt điều chỉnh nội dung nhiệm vụ Rà soát Quy hoạch

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-TCTS-KHTC phê duyệt điều chỉnh nội dung kinh phí nhiệm vụ Rà soát Quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Thời gian thực hiện điều chỉnh nội dung lập bản đồ quy hoạch Sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long (căn cứ Quyết định 147/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bàn đồ nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn ngân sách trung ương năm 2011) từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014. Tổng cục Thủy sản phân giao nhiệm vụ:

– Vụ Nuôi trồng thủy sản: Làm chức năng tham mưu cho Tổng cục Thủy sản tổ chức giám sát, nghiệm thu về khối lượng, tiến độ thực hiện từng giai đoạn đã được phê duyệt và chất lượng dự án theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý quy hoạch.

– Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản: Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung, và hoàn thiện Rà soát Quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 đúng tiến độ theo kế hoạch và kinh phí được duyệt …

– Tải Quyết định số 143/QĐ-TCTS-KHTC phê duyệt điều chỉnh nội dung kinh phí nhiệm vụ Rà soát Quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep.com.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây