Quyết định số 2760 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành thủy sản

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quyết định số: 2760/QĐ-BNN- TCTS về việc Phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

– Mục tiêu của Đề án nhằm hướng đến việc phát triển thủy sản bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Xây dựng ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

– Để đạt được mục tiêu của Đề án cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Không ngừng gia tăng về tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thủy sản; giá trị nuôi trồng thủy sản; giá trị xuất khẩu thủy sản. Đồng thời nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cộng đồng ngư dân ven biển, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cả trước mắt và lâu dài; giảm tỷ lệ đói nghèo. Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường năng lực quản lý tài nguyên, nguồn lợi thủy sản, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; chủ động quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

– Tải Quyết định số: 2760/QĐ-BNN- TCTS về việc Phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Quyết định số 2760 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Nguồn: Chinhphu.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây