Chính phủ đồng ý tạm dừng thực hiện một số Điều khoản của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP

Chính phủ đồng ý tạm dừng thực hiện một số Điều khoản của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP, Nguồn: Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT – Mard.gov.vn.

Ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 89/2015/NQ-CP; một trong những nội dung của Nghị quyết: “Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 4; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến sản phẩm cá Tra cho đến khi Chính phủ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định này” đồng thời Chính phủ giao “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan khẩn trương rà soát toàn diện và đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến sản phẩm cá Tra ”.

hoi thao gop y sua doi nghi dinh 36

– Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian vừa qua Bộ đã tiến hành rà soát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP; đồng thời phối hợp với các Bộ ngành và địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP. Nội dung đề xuất sửa đổi trong dự thảo sửa đổi bổ sung lần này là kết quả rà soát đánh và và đối thoại với các bên có liên quan và được sự thống nhất cao của cộng đồng; nội dung chính của dự thảo Nghị định là đề xuất kéo dài thời gian áp dụng GAP (khoản 5 Điều 4) đến 31/12/2017; nâng hàm lượng nước tối đa từ 83% lên 86% và tỷ lệ mạ băng tối đa từ 10% lên 20% đồng thời đề xuất điều chỉnh từ Đăng ký Hợp đồng xuất khẩu với Hiệp hội cá Tra Việt Nam sang hình thức Kê khai hợp đồng xuất khẩu mỗi tháng một lần với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Tuy nhiên, trước diễn biến của một số thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét thấy cần phải có thời gian tiếp tục hoàn thiện Nghị định sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP và ngày 28/12/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 10561/TTr-BNN-TCTS trình xin Chính phủ lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến sản phẩm cá Tra.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây