Thông báo kết luận của Tổng Cục thủy sản về góp ý dự thảo sửa đổi luật thủy sản

Thông báo kết luận của Tổng Cục thủy sản về góp ý dự thảo sửa đổi luật thủy sản, Nguồn: Tổng cục Thủy sản.

Từ ngày 17-18/11/2016, tại Vĩnh Phúc, thừa ủy quyền của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Vũ Văn Tám, Phó Tổng cục trưởng Trần Đình Luân đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo luật Thủy sản (sửa đổi). Tham dự cuộc hợp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Cục Thú y, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản; Hội nghề cá Việt Nam, VASEP, đại diện 17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản; một số chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản.

– Sau khi nghe Vụ Pháp chế, Thanh tra trình bày đề cương chi tiết và những nội dung cần xin ý kiến trong dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, Phó trổng cục trưởng Trần Đình Luân kết luận và giao nhiệm vụ:

– Các đơn vị: Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm ngư;…(Đính kèm Thông báo).

– Đính kèm Thông báo kết luận của Tổng Cục thủy sản về góp ý dự thảo sửa đổi luật thủy sản.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây