Thông tư số 17 quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản

Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi.

Tải nội dung Thông tư số 17 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi.

Nguồn: Tổng cục Thủy sản (Fistenet.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây