Tiêu chuẩn ASC cho thức ăn nuôi thủy sản

Tiêu chuẩn ASC cho thức ăn nuôi thủy sản, Nguồn: Vasep.com.vn.

Các Doanh nghiệp tham gia Dự án thức ăn nuôi trồng có trách nhiệm của Hội đồng nuôi trồng thủy sản (ASC) sẽ gặp nhau trong tuần nhằm tiến hành các cuộc họp nhóm về công tác kỹ thuật đầu tiên.

– Trong vài tháng qua ASC đã tuyển dụng thành viên của nhóm công tác kỹ thuật để cung cấp các chuyên gia hướng dẫn chuyên môn về các chủ đề khác nhau nhằm giúp phát triển các tiêu chuẩn thức ăn của ASC.

– Buổi khai mạc cuộc họp này sẽ quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, thực vật, chăn nuôi và bên liên quan khác; cũng như yêu cầu về chuỗi cung ứng và các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

– Những người tham gia sẽ hiểu công việc của họ trong việc phát triển các tiêu chuẩn thức ăn khi họ bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết xung quanh vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến sản xuất thức ăn.

– Các nhóm làm việc kỹ thuật hoạt động dưới sự giám sát của một ủy ban có sự tham gia của nhiều bên liên quan, trong đó các nhóm làm việc có một sự cân bằng giữa thành viên từ ngành công nghiệp và phi công nghiệp.

– Các tiêu chuẩn thức ăn này là dành cho các nhà máy sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thủy sản. Cũng như được áp dụng đối với các trang trại hoặc tổ chức tìm kiếm chứng nhận ASC, nó có thể được sử dụng bởi các chương trình chứng nhận khác. thu thuat blogspot

– Cả Liên minh nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) và Global GAP đang tích cực tham gia vào sự phát triển của tiêu chuẩn thức ăn này, cùng với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, các nhà bán lẻ, nông dân, Tổ chức Bột cá và Dầu cá Quốc tế (IFFO) và các chứng nhận hàng hóa khác bao gồm MSC, RTRS và RSPO.

– Các tiêu chuẩn về thức ăn chăn nuôi của ASC sẽ cho phép các hoạt động nuôi trồng thủy sản tiếp cận được nguồn thức ăn được chứng nhận và cho phép các nhà sản xuất có thể chứng minh phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi của họ thân thiện với môi trường và trách nhiệm với xã hội để đạt được sự công nhận cho những nỗ lực của mình.

– ASC thức ăn tiêu chuẩn sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2015.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây