BAP ban hành tiêu chuẩn cho trại nuôi nhuyễn thể

BAP ban hành tiêu chuẩn cho trại nuôi nhuyễn thể, Nguồn: Nguyễn Hà – Vasep.com.vn (Theo BAP).

(Vasep) Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (GAA), tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu cho các trại nuôi thủy sản, đã mở rộng Chương trình chứng nhận Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất (BAP) cho bên thứ 3 với việc hoàn thành các tiêu chuẩn mới cho trại nuôi nhuyễn thể BAP.

– Các tiêu chuẩn mới bao gồm tất cả các loài nhuyễn thể nuôi, bao gồm vẹm, sò điệp, hàu, ngao và bào ngư, và thay thế cho các tiêu chuẩn trại nuôi vẹm BAP hiện nay. Chương trình BAP hiện nay bao gồm hầu hết các hệ thống sản xuất nuổi trồng các loài cá có vây, giáp xác và nhuyễn thể.

– Ủy ban Giám sát Các tiêu chuẩn BAP (SOC) đã nhất trí thông qua các tiêu chuẩn để áp dụng trên thị trường vào cuối tháng 4 vừa qua. Tải xem nội dung các tiêu chuẩn BAP.

– Một loạt các ý kiến góp ý về các tiêu chuẩn này được các trại nuôi, các hiệp hội sản xuất, các tổ chức phu chính phủ từ Australia, Canad, New Zealand và Mỹ gửi đến. Tải xem nội dung các kiến góp ý tiêu chuẩn BAP.

– Hiện tại, bộ tiêu chuẩn BAP là tiêu chuẩn cho trại nuôi nhuyễn thể, tiêu chuẩn cho trại nuôi các loài cá có vây và giáp xác, tiêu chuẩn cho trại nuôi cá hồi, tiêu chuẩn cho nhà máy chế biến thủy sản, tiêu chuẩn cho trại ươm và sản xuất giống và tiêu chuẩn cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi.

– Tính đến hết tháng 3, đã có 1.165 nhà máy chế biến, trang trại, trại ươm và sản xuất giống và nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi trên thế giới được chứng nhận BAP.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây