Ban hành tiêu chuẩn cơ sở quy trình phát hiện WSSV

Ban hành tiêu chuẩn cơ sở quy trình phát hiện WSSV, Nguồn: Cục Thú y Việt Nam.

Cục Thú y ban hành tiêu chuẩn cơ sở quy trình phát hiện vi rút gây hội chứng đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

– Virus gây hội chứng đốm trắng WSSV trên tôm là một giống mới Whispovirus thuộc họ mới Nimaviridae.

– Bệnh đốm trắng lây truyền qua đường truyền ngang là chính. Những nghiên cứu cho thấy WSSV lây lan theo chiều ngang theo môi trường nước bởi sinh vật mang mầm bệnh (carriers) như: Vi tảo (microalgae), giun nhiều tơ (polychaete worms) và trứng của luân trùng (rotifer eggs). Khi tôm bị bệnh đốm trắng tôm sẽ yếu hoặc chết thì các con tôm khỏe sẽ ăn chúng dẫn đến bệnh lây lan càng nhanh.

– Để phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng ở tôm, phục vụ công tác chuẩn đoán xét nghiệm và phòng chống dịch bệnh trên tôm, ngày 23 tháng 02 năm 2018, Cục Thú y đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TY-TS về tiêu chuẩn chuẩn cơ sở quy trình phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số 934/QĐ-TY-TS ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Cục Thú y.

– Theo quyết định này, mẫu được dùng để xét nghiệm là: mang, chân bơi, đuôi, giáp đầu ngực, máu, cơ bụng, ấu trùng, hậu ấu trùng của các loài nêu trên, đối với tôm tẩm ướp phải loại bỏ hết chất tẩm; Cua: mang, tế bào biểu bì. Quy trình này đáp ứng theo yêu cầu của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và yêu cầu của một số nước nhập khẩu tôm.

– Tải nội dung Quyết định số 117/QĐ-TY-TS về tiêu chuẩn chuẩn cơ sở quy trình phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây