TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 219:2004

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 219:2004
CÁ NƯỚC NGỌT – CÁ BỖNG GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
 Freshwater fish – Fingerlings of Spinibarbus denticulatus – Technical requirements
Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 219:2004 by Sưu tầm| Tieu chuan nganh 28 tcn 219:2004
1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của cá giống đối với loài cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus Oshima, 1926) áp dụng cho các cơ sở có điều kiện sản xuất giống nhân tạo cá Bỗng.
2 Yêu cầu kỹ thuật
Chất lượng cá giống phải theo đúng mức và yêu cầu được quy định trong Bảng 1.
3 Phương pháp kiểm tra 
3.1 Dụng cụ chủ yếu để kiểm tra chất lượng cá giống được quy định trong Bảng 2. 
3.2 Lấy mẫu
3.2.1 Lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu ngoại hình, màu sắc, trạng thái hoạt động và chiều dài cá Dùng vợt vớt ngẫu nhiên cá giống từ giai hoặc lưới chứa cá rồi thả vào chậu hoặc xô có chứa sẵn 3 lít nước sạch. Số lượng mẫu để kiểm tra cá giống nhỏ khoảng 100 cá thể. Số lượng mẫu để kiểm tra cá giống lớn khoảng 50 cá thể.
3.2.2 Lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu khối lượng Dùng vợt vớt ngẫu nhiên cá giống từ giai hoặc lưới chứa cá rồi thả cá vào chậu hoặc xô chữa sẵn 3 lít nước sạch. Lấy 3 mẫu trong đó có 1 mẫu vớt sát đáy. Khối lượng mẫu mỗi lần lấy không ít hơn 500 g cá.
3.3 Kiểm tra các chỉ tiêu
3.3.1 Chỉ tiêu ngoại hình, màu sắc, trạng thái hoạt động Quan sát trực tiếp cá giống trong chậu hoặc xô chứa mẫu ở nơi có đủ ánh sáng để đánh giá được ngoại hình, màu sắc và trạng thái hoạt động của cá giống theo quy định trong Bảng 1.
3.3.2 Chiều dài Ðặt cá giống trên giấy kẻ ô li hoặc thước đo để đo chiều dài toàn thân cá (L). Số lượng đo không ít hơn 50 cá thể. Số cá thể đạt hoặc vượt chiều dài theo quy định trong Bảng 1 phải lớn hơn 80% tổng số cá đã kiểm tra.
3.3.3 Khối lượng Trình tự thao tác và yêu cầu khi kiểm tra phải theo quy định tại Ðiều 3.3.3 của Tiêu chuẩn Ngành 28 TCN218 : 2004 (Cá nước ngọt – Cá Bỗng hương – Yêu cầu kỹ thuật).
3.3.4 Tình trạng sức khoẻ Kiểm tra các chỉ tiêu về cảm nhiễm bệnh của cá Bỗng giống theo quy định tại Tiêu chuẩn Ngành 28 TCN 101:1997 (Quy trình kiểm dịch động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản). Kết hợp đánh giá tình trạng sức khoẻ của cá giống bằng cảm quan qua chỉ tiêu trạng thái hoạt động theo quy định trong Bảng 1.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây