Tổng cục Thủy sản triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Tổng cục Thủy sản triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Nguồn: Fistenet.gov.vn.

Ngày 16/02/2017, tại Tổng cục Thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị với lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Thủy sản để xác định nhiệm vụ trọng tâm và bàn giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của ngành thủy sản.

– Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt ngay từ đầu năm; nhằm đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng và giá trị xuất khẩu của ngành năm 2017 và chủ động ứng phó với các khó khăn của ngành dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2017 như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khó khăn về thị trường (các rào cản thương mại), dịch bệnh trên thủy sản nuôi… sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản phải tập trung bám sát Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản và các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực thủy sản

– Về nuôi trồng thủy sản, Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam được tổ chức ngày 6/2/2017 tại Cà Mau. Cùng với việc tiếp tục xác định tôm sú, tôm thẻ là đối tượng sản phẩm chủ lực quốc gia, cần quan tâm phát triển đối tượng tôm hùm tại một số tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, tôm càng xanh tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để đảm bảo phát triển, tăng trưởng ngành tôm Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục cần cần tập trung ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, sản lượng, nâng cao giá trị gia tăng của con tôm, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ tôm. Chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt chất lượng vật tư đầu vào dùng trong nuôi tôm, từng bước chủ động việc sản xuất, cung ứng giống tôm bố mẹ. Tham mưu để Bộ, Chính phủ có cơ chế chính sách hiệu quả để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, công nghệ nuôi, chế biến tôm của các doanh nghiệp.

– Đối với sản xuất, tiêu thụ cá tra, năm 2017 Tổng cục Thủy sản cần tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế quản lý đối tượng cá tra như hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về quản lý cá tra (thay thế Nghị định 36/2014/NĐ-CP), gấp rút xây dựng và trình ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý cá tra và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến cá tra. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị của Bộ và các Bộ ngành liên quan tham mưu nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao chủ động ứng phó với Chương trình giám sát cá da trơ theo đạo luật nông trại (Farmbill) của Hoa Kỳ. Chuẩn bị tốt nội dung tổ chức hội chợ triển lãm về cá tra tại Hà Nội (tổ chức trong quý 3 năm 2017) để thúc đẩy tiêu thụ nội địa với sự tham gia của các nhà phân phối lớn tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài, các chuyên gia ẩm thực. Tiếp tục mở rộng các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là 3 thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ.

– Bên cạnh các đối tượng nuôi chủ lực, sản phẩm cấp quốc gia nêu trên, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu Tổng Thủy sản tập trung hoàn thiện thể chế, chỉ đạo các địa phương phát triển nuôi các đối tượng bản địa là đặc sản ở từng vùng miền (các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, tây Nguyên).

– Đối với Khai thác thủy sản, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu Tổng cục Thủy sản tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án tổng thể về xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung đã được Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT.

– Tại Hội nghị, Thứ trưởng đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản khẩn trương tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, đồng thời rà soát tổng thể các chính sách hiện có về khai thác thủy sản trên biển để đề xuất Chính phủ điều chỉnh các chính sách hiện nay bằng một nhóm chính sách tổng thể phù hợp với thực tiễn, hiện trạng nguồn lợi thủy sản.

– Tổng cục Thủy sản cần chuẩn bị tốt nội dung để chuẩn bị Hội nghị do Lãnh đạo Chính phủ chủ trì trong quý I/2017 với các Bộ/ngành liên quan và địa phương về việc triển khai Chỉ thị “689” của Thủ tướng Chính phủ để thống nhất các giải pháp quản lý nhà nước mạnh hơn, nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá của Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ và các tàu cá của nước ngoài xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Thứ trưởng chỉ đạo Cục Kiểm ngư cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chấp pháp khác trên biển thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở các vùng biển để động viên, bảo vệ ngư dân yên tâm khai thác, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

– Về công tác Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, Thứ trưởng Vũ Văn Tám chỉ đạo tiếp tục củng cố cơ sở dữ liệu về điều tra nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển, đồng thời khẩn trương tham mưu triển khai Dự án tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái đặc thù là nơi cư trú của các giống loài thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung. Triển khai tốt kế hoạch đã ký với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

– Đối với Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản khẩn trương xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Đề án ”Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”. Triển khai các nhiệm vụ đàm phán đưa tàu đi khai thác, thiết lập đường dây nóng và thực hiện nội dung các thỏa thuận và Hiệp định đã ký với các nước trong khu vực như Bru-nây, Phi-lip-pin, Thái Lan, Căm-pu-chia, Inđônêxia và đàm phán gia nhập WCPFC (Ủy ban nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương).

– Thứ trưởng nhấn mạnh, khoa học công nghệ (KHCN) là yếu tố quan trọng phục vụ tái cơ cấu và tăng trưởng của ngành Thủy sản. Năm 2017, Tổng cục Thủy sản cần tạo sự cuyển biến rõ rệt về KHCN trong tất cả các lĩnh vực thủy sản, gắn kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN. Tham mưu, đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KHCN phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017 – 2022 tập trung vào các đối tượng thủy sản chủ lực. Hoàn thiện và trình ban hành kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KHCN trong khai thác và nuôi trồng thủy sản để giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nuôi trồng, khai thác.

– Bên cạnh những định hướng chỉ đạo về sản xuất ngành, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Thủy sản trong năm 2017 tập trung cao độ hoàn thiện thể chế của ngành, đặc biệt là hoàn thiện và trình Quốc hội phê duyệt Luật Thủy sản (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương công vụ; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động thủy sản; tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động bộ máy của Tổng cục Thủy sản và các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản. Thứ trưởng yêu cầu ngay từ đầu năm 2017, Tổng cục Thủy sản cần bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn và doanh nghiệp để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2017.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây