Video Kỹ thuật nuôi tôm Thẻ Chân Trắng

Nhằm cung cấp thêm thông tin cho đọc giả về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng (tôm Thái Lan) chúng tôi xin giới thiệu với độc giả Video Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng đến với đọc giả.

Video Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, Nguồn: Youtube.com.