Video Kỹ thuật phòng bệnh vàng lá và bệnh thối rễ trên cây có múi

Bệnh vàng lá và bệnh thối rễ trên cây có múi đã gây thiệt hại lớn cho các nhà vườn với số lượng hàng ngàn ha, chủ yếu là cam, quýt. Nhằm phần nào giúp bà con trồng cây có múi có thêm kinh nghiệm phòng trừ, cách khắc phục bệnh chúng tôi giới thiệu đến bà con Video Kỹ thuật phòng bệnh vàng lá và bệnh thối rễ trên cây có múi.

                                                   

Video kỹ thuật phòng bệnh vàng lá và bệnh thối rễ trên cây có múi, Nguồn: Youtube.com.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây