Video Kỹ thuật sản xuất Tôm Càng Xanh toàn đực

Video Kỹ thuật sản xuất Tôm Càng Xanh toàn đực

Giới thiệu với độc giả Video Quy trình sản xuất giống Tôm Càng Xanh toàn đực.

Video Kỹ thuật sản xuất Tôm Càng Xanh toàn đực, Nguồn: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.