Video quy trình kỹ thuật nuôi Thỏ

Giúp người nuôi có thêm thông tin về các mô hình nuôi Thỏ chúng tôi xin giới thiệu đọc giả Video Kỹ thuât nuôi Thỏ.

1. Kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản

2. Kỹ thuật nuôi thỏ công nghiệp

Video quy trình kỹ thuật nuôi thỏ, Nguồn: Đài truyền hình Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây