Xuất khẩu nông sản 6 tháng đạt hơn 15 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản 6 tháng đạt hơn 15 tỷ USD, Nguồn: Đỗ Hương – Cổng TTĐT CP.

(CTTĐTCP) – Bộ NN&PTNT cho biết kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 6 ước đạt 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 15,05 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.

– Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,07 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,33 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:
+ Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 ước đạt 359.000 tấn với giá trị đạt 163 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,69 triệu tấn và 1,21 tỷ USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 5,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

xuat khau nong lam thuy san 2016

+ Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6/2016 đạt 67.000 tấn với giá trị đạt 89 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2016 đạt 429.000 tấn và 532 triệu USD, tăng 3,5% về khối lượng nhưng giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
+ Khối lượng xuất khẩu chè tháng 6/2016 ước đạt 12.000 tấn với giá trị đạt 20 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2016 đạt 55.000 tấn và 88 triệu USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 2,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
+ Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 6/2016 ước đạt 31.000 tấn với giá trị 245 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2016 đạt 156.000 tấn và 1,2 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng và tăng 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
+ Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 6/2016 ước đạt 17.000 tấn, với giá trị đạt 139 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 107.000 tấn và 864 triệu USD, tăng 23% về khối lượng và tăng 6,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
+ Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6/2016 ước đạt 553 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 đạt 3,07 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015.

ca tra xuat khau

– Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016, chiếm 12 52,81% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây