Xây dựng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP

Sáng ngày 15/05/2014 tại TP Cần Thơ, Tổng Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức hội thảo “Xây dựng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP” dưới sự chủ trì củ Ông Nguyễn Huy Điền – Phó Tổng Cục trưởngTổng Cục Thủy Sản Cơ quan quản lý thủy sản ở các địa phương, các cơ quan chứng nhận cùng đông đảo hộ nuôi đã tham gia đóng góp ý kiến cho Tổ soạn thảo.

– Tổng Cục Thủy sản tổ  chức hội thảo nhằm tập hợp ý kiến của các đơn vị cá nhân, cơ quan quản lý, tổ chức  chứng nhận, người nuôi,… nhằm điều chỉnh, hoàn thiện bộ Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP). Theo phản ánh của các cơ quan quản lý, người nuôi, cơ quan đánh giá, chứng nhận…, trong quá trình triển khai áp dụng quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS về Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thuủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) được ộ NN&PTNT ký ban hành và đưa vào áp dụng từ năm 2011, còn tồn tại nhiều bất cập với nhiều qui định không phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

– Đại diện Tổ soạn thảo, Ông Nguyễn Huy Điền ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đồngg thời khẳng định Tổ soạn thảo sẽ tích cực tập hợp ý kiến, bổ sung, sửa đổi để sớm trình Bộ NN&PTNT ký ban hành nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý, người nuôi, tổ chức chứng nhận … khi thực hiện áp dụng tiêu chuẩn này.

– Tải Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS về việc ban hành quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VIETGAP).

Nguồn: Sưu tầm.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây