Xây dựng tiêu chuẩn thức ăn thủy sản bền vững

Các chuyên gia về ngành thức ăn thủy sản đã lần đầu tiên nhóm họp vào tuần trước tại Amsterdam nhằm mục đích đảm bảo tương lai có trách nhiệm cho ngành này.

– Các chuyên gia về biển, thực vật, chăn nuôi và vi sinh cũng như đại diện của chuỗi cung ứng và nhà máy thức ăn đã tham gia sự kiện Nhóm công tác Dự án Thức ăn Có trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC).

– Michiel Fransen, Điều phối viên Tiêu chuẩn ASC cho biết tất cả các thành phần chính được sử dụng hiện nay đều có tác động môi trường. Fransen nhấn mạnh vai trò phát triển phương pháp tiếp cận từng bước để đạt mục đích đó theo thời gian và việc giải quyết vấn đề này là một trong những thách thức của nhóm công tác kỹ thuật.

hoi thao quoc te

– Chris Ninnes, Giám đốc điều hành của ASC cho biết: “Các tiêu chuẩn thức ăn sẽ đảm bảo ngành thức ăn nuôi trồng thủy sản sẽ nhất quán trong cách giải quyết các vấn đề phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội liên quan đến thức ăn. Và, thông qua chứng nhận độc lập, chúng ta có thể chia sẻ thực hành tốt nhất và đảm bảo rằng chúng sẽ được áp dụng. “

– Trong những năm tới ban chỉ đạo và các thành viên nhóm công tác sẽ giúp phát triển các yêu cầu trước hai đợt xem xét công chúng liên quan đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Xây dựng tiêu chuẩn thức ăn thủy sản bền vững, Nguồn: Tạp chí Thương mại Thủy sản (Vietfish.org – Seafoodsource).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây