Xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

Xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định, Nguồn: Vasep.com.vn.

Ngày 7/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số Thông tư 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

– Theo quy định tại Thông tư này, người nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra là các tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

– Cơ quan thu phí là Hiệp hội Cá tra Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

– Mức thu thẩm định là 100.000 đồng/1 hợp đồng xuất khẩu/1 lần thẩm định. Mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Hiệp hội Cá tra Việt Nam được quản lý và sử dụng phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định, thu phí; sau khi đã nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

– Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2015.

– Thời gian qua, đã có nhiều ý kiến rất khác nhau về việc thu phí thẩm định nói trên.

– Hồi cuối năm 2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kiến nghị sửa đổi Nghị định số 36/2014/NĐ-CP theo hướng bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải “đăng ký hợp đồng xuất khẩu” với Hiệp hội Cá tra và Hiệp hội Cá tra “xác nhận hợp đồng xuất khẩu” tại Điều 7 và quy định “phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá tra” tại Điều 5 đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu.

– VASEP lý giải, việc đăng ký xác nhận hợp đồng xuất khẩu cá tra không giúp ích cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà nước, còn tạo thêm một thủ tục hành chính, gây mất thời gian và chi phí, phiền hà cho doanh nghiệp.

– Tải nội dung Thông tư 46/2015/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

Xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định, Nguồn: Vasep.com.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây