Chính sách ưu đãi thuế trong sản xuất Thủy sản

Theo nội dung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển thủy sản, kể từ ngày 25/8/2014, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản được hưởng chính sách ưu đãi thuế như sau:

khai thac thuy san

– Miễn thuế tài nguyên khi khai thác hải sản tự nhiên, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số loại thu nhập như: thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thu nhập từ đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

– Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện (trong nước chưa sản xuất được) để đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ

– Miễn lệ phí trước bạ cho tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản và tiền thuê đất thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản.

– Không đánh thuế giá trị gia tăng các sản phẩm thủy sản của tổ chức, cá nhân nuôi trồng, khai thác bán ra; bảo hiểm tàu, thuyền; trang thiết bị và các thiết bị khác phục vụ trực tiếp khai thác thủy sản.

– Được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tàu khai thác hải sản được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

– Tải Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển thủy sản.

Chính sách ưu đãi thuế trong sản xuất thủy sản, Nguồn: Fistenet.gov.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây