Công văn 904/QLCL-CL1 về việc Kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu cho nhà nhập khẩu LB Nga

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã có công văn số 904/QLCL-CL1 về việc kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu cho nhà nhập khẩu Liên Bang Nga (LB Nga).

– Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Liên bang Nga, đồng thời thực hiện yêu cầu của Cục Kiểm dịch Động Thực vật LB Nga (VPSS) tại các Biên bản làm việc của Nhóm hỗn hợp VPSS-NAFIQAD về giám sát việc kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào LB Nga cho các nhà nhập khẩu đã được VPSS công nhận.

– NAFIQAD yêu cầu các DN chế biến thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga trong quá trình đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng/đăng ký kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng, DN cung cấp thông tin, cam kết liên quan đến: Hợp đồng của doanh nghiệp với nhà nhập khẩu LB Nga (lưu ý: sản phẩm, khối lượng, thời hạn hợp đồng), Giấy phép nhập khẩu VPSS cấp cho nhà nhập khẩu LB Nga (lưu ý: tên nhà nhập khẩu LB Nga, tên/mã số cơ sở sản xuất Việt Nam, sản phẩm, khối lượng được cấp phép nhập khẩu) để các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng thẩm tra và chứng nhận cho lô hàng (thay vì gửi hồ sơ về Cục như hiện nay).

– Tải Công văn 904-QLCL-CL1 về việc Kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu cho nhà nhập khẩu LB Nga.

Công văn 904/QLCL-CL1 về việc Kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu cho nhà nhập khẩu LB Nga, Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep.com.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây