Danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo cập nhật chỉ tiêu AHD và SEM vào nhóm Nitrofurans để kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU kể từ ngày 26/01/2015.

– Tải nội dung Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP xuất khẩu.

– Tải nội dung Phụ lục đính kèm Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

– Tải nội dung Danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU.

Danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, Nguồn: Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây