Gen kháng kháng sinh được tìm thấy trong bột cá

Gen kháng kháng sinh được tìm thấy trong bột cá, Nguồn: Fis.com

Một ấn phẩm gần đây chỉ ra rằng bột cá được sử dụng trong thức ăn nuôi trồng thuỷ sản là một vector cho các gen kháng thuốc kháng sinh.

– IFFO đã quyết định thận trọng trong giải thích kết quả vì đây là một nghiên cứu đầu tiên trong chủ đề này. Tổ chức này cũng tuyên bố rằng báo cáo được thực hiện trên một số mẫu rất hạn chế: 5 sản phẩm bột cá; 2 sản phẩm động vật trên cạn, và vì vậy nó coi đây không phải là một cuộc điều tra rộng rãi.

– Tuy nhiên bài báo cáo cũng đặt ra những vấn đề cần giải đáp:
+ Phần lớn bột cá được sản xuất từ cá nguyên con trong tự nhiên mà không có sự tiếp xúc với kháng sinh, cũng như kháng sinh trong quá trình sản xuất. Báo cáo này chỉ ra một mẫu bột cá bột của Peru, được làm hoàn toàn từ cá cơm Peruvian hoang dã, có bảy chất tồn dư kháng sinh khác nhau.

+ Mặc dù phần lớn bột cá xuất phát từ cá toàn bộ với các loài cá biển chiếm ưu thế, một số bột cá được sản xuất từ cá chế biến được tái chế. IFFO ước tính rằng xấp xỉ 33% tổng khối lượng hàng năm xuất phát từ nguyên liệu này và mặc dù một số nguồn nguyên liệu này sẽ là sản phẩm phụ nuôi trồng thuỷ sản, phần lớn là sản phẩm bột cá bị đánh bắt tự nhiên mà không hề tiếp xúc với kháng sinh.
+ Gen kháng kháng sinh (ARGs) dễ bị thoái hóa trong môi trường và việc chuyển gen tới các vi khuẩn khác là một quá trình phức tạp với một số điều kiện cần phải đáp ứng để chuyển sang xảy ra. Rõ ràng những ARG có nguy cơ phát hiện được liên quan gì đến môi trường nuôi thủy sản?

– An toàn thực phẩm là một trong những giá trị cốt lõi của IFFO và bột cá được xem là một sản phẩm chất lượng cao hỗ trợ sản xuất hàng triệu tấn cá, thịt lợn và gia cầm trên toàn cầu. Vì vậy, tổ chức nhấn mạnh rằng điều quan trọng là một quan điểm được duy trì trong việc giải thích kết quả của một nghiên cứu ban đầu giới hạn, xung quanh có một số câu hỏi về phương pháp lấy mẫu.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây