Kỹ thuật sinh sản cá rồng

Kỹ thuật sinh sản cá rồng

Hiện tại trên thế giới chưa cho sinh sản nhân tạo cá rồng được. Cá con được bắt trong tự nhiên và cho sinh cho sinh sản tự nhiên, sinh sản trong bể kính cũng được áp dụng nhưng tỷ lệ bắt cặp và thành thục của cá không cao, đôi khi cá cắn nhau làm cá dễ bị tổn thương và chết.

Ngưới ta tạo môi trường sống gần giống như tự nhiên sau đó bỏ vào ao khoảng 5 – 10 cặp cá rồng trưởng thành. Cá rồng sẽ tự bắt cặp và sinh sản, cá con được giữ trong miệng của cá bố. Sau 1 – 2 tuần người ta dùng lưới để kéo cá bố mẹ và tiếng hành thăm khám trong miệng cá xem có cá con hay không.

Cá có thể đẻ tôt ở kích thước 50cm cá đực to hơn cá cái nhưng thon gọn và vây hậu môn dài hơn.

Các bạn có thể tham khảo các video sau

Video 1: Cho cá rồng sinh sản trong bể kính

Video 2: Cho cá rồng sinh sản tự nhiên

Kỹ thuật sinh sản cá rồng by kythuatnuoitrong.com

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây