Kỹ thuật trồng Mía

Kỹ thuật trồng Mía

Kỹ thuật trồng mía by Hội Nông Dân | Ky thuat trong mia

I. Các loại mía trồng
1. Giống mía chín sớm (10 tháng)
Giống mía VN 84-4137, thân trung bình, vỏ màu xanh vàng ẩn tím ,năng suất khá, chử đường CCS đạt 10-11% . Giống mía VN 84-422: thân to trung bình, vỏ có màu xanh ẩn vàng, năng suất khá, chử đường CCS đạt trên 12%.


2. Giống mía chín trung bình (11 – 12 tháng)
a) Giống mía ROC 10
– Giống to trung bình, vỏ có màu vàng lục.

– Năng suất cao, chử đường CCS đạt>10%

b) Giống mía ROC 16
– Thân to thẳng đứng, vỏ có màu xanh ẩn tím

– Năng suất cao, chử đường CCS đạt 12 – 13%

c) Giống mía Quế đường 11
– Thân trung bình nhỏ, vỏ có màu tím mốc

– Năng suất cao, chử đường khá.

3. Giống mía chín muộn (13 – 14 tháng)
a) Giống mía R 570
– Thân to, vỏ có màu xanh vàng, ít trỗ cờ

– Năng suất cao, chử đường CCS đạt 10-11%

b) Giống mía K 84-200
– Thân to thẳng đứng, vỏ có màu xanh vàng

– Năng suất cao, chử đường CCS đạt trên 10%

– Các giống trên đều tái sinh mạnh và lưu gốc tốt.

II. Kỹ thuật trồng mía
1. Chuẩn bị đất
Cần làm vệ sinh ruộng mía để diệt trừ cỏ dại và các mầm mống sâu bệnh, mương liếp bằng phẳng thoát nước tốt mía sẽ cho năng suất cao đặc biệt là vụ mía gốc.

2. Thời vụ trồng mía
– Vụ cuối mùa mưa: trồng từ tháng 11 – 12 dương lịch.
+ Thời gian sinh trưởng mía dài, cho năng suất cao và khắc phục nhược điểm mía trỗ cờ.
+ Nhược điểm mía bị hạn giai đoạn sau.

– Vụ đầu mùa mưa: trồng từ tháng 4 – 5 dương lịch.
+ Đất đủ ẩm, mía sinh trưởng và phát triển thuận lợi giai đoạn sau.
+ Nhược điểm mía bị hạn giai đoạn đầu.
+ Mía thường trỗ cờ, nên chọn giống ít hoặc không trỗ cờ.

3. Kỹ thuật trồng mía
a) Chuẩn bị hom giống
– Phải chọn hom tốt đạt các chỉ tiêu sau:
+ Mỗi hom có 3 mắt mầm, mầm không quá dài.
+ Hom đạt độ lớn cần thiết (tùy theo giống)
+ Hom không mang mầm mống sâu bệnh quan trọng, không lẫn giống, sây sát hoặc quá già (nên chọn ruộng mía giống 6 – 7 tháng tuổi).
+ Hom chuẩn bị xong đem trồng ngay là tốt nhất.

– Chỉ xử lý hoặc ngâm ủ trong trường hợp sau:
+ Một số giống mía nẩy mầm chậm.
+ Ở những vùng có mầm bệnh nấm quan trọng.

– Cách xử lý hom giống:
+ Ngâm trong nước sạch hoặc vôi 1% từ 8 – 24 giờ.
+ Hoặc ngâm 5 -15 phút một trong các dung dịch sau:
o Sunfat đồng 1%: 1kg phèn xanh/100 lít nước
o Rovral 2 – 4%: 200 – 400gr/100 lít nước
o Benlat 2 – 4%: 200 – 400gr/100 lít nước

– Lượng hom giống: Tùy thuộc vào khoảng cách trồng
+ Khoảng cách hàng dưới 1 m: 38.000 hom
+ Khoảng cách hàng 1 – 1,2m: 34.000 – 36.000 hom.

b) Khoảng cách hàng và độ sâu trồng
– Khoảng cách hàng tùy thuộc vào điều kiện đất đai và chế độ canh tác:
+ Khoảng cách hàng từ 0,8 – 1m: cho vùng trồng mía – lúa hay mía một vụ.
+ Khoảng cách hàng từ 1 – 1,2m: cho vùng trồng mía chuyên canh.

– Độ sâu tùy thuộc vào tầng đất canh tác: thường độ sâu từ 15 – 20 cm, rãnh rộng 20 – 30 cm.

c) Đặt hom
– Những kiểu đặt hom phổ biến:


+ Đối với nền đất ẩm khi đặt hom nên ấn nhẹ cho lún xuống nửa thân hom để giữ ẩm cho mầm và rễ phát triển.
+ Đối với nền đất khô đặt hom đến đâu lấp đất ngay đến đó không để phơi hom. Đất lấp có độ dày khoảng 3 – 5 cm để cố định hom và giữ ẩm.

d) Bón phân: cho 1 ha mía (10.000 m2)
– Phân hữu cơ: 10 – 20 tấn/ha

– Vôi: 0,5 – 1 tấn/ha (khi đất có pH = 4 – 5)

– Phân hóa học:


– Cách bón: mía tơ
+ Bón toàn bộ vôi trước khi làm đất
+ Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ, super lân hoặc ½ kg ADP và 1/3 kg kali.
+ Bón thúc 1 (1tháng sau khi trồng): bón ½ kg DAP còn lại, ½ kg Urê và 1/3 kg kali.
+ Bón thúc 2 (3 tháng sau khi trồng): bón ½ kg Urê và 1/3 kg kali còn lại.

– Ngoài ra có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh chuyên dùng cho mía do Cty Mía đường Cần Thơ sản xuất để bón cho mía đạt năng suất cao và ổn định. Phân do Cty sản xuất có hai loại:
+ Loại bón lót: lượng bón 1.000 kg/ha
+ Loại bón thúc: lượng bón 1.500 kg/ha.

4. Kỹ thuật chăm sóc
a) Trồng dặm: sau khi trồng 25 – 30 ngày nếu trên hàng có khoảng trống 50 cm trở lên thì bứng nơi trồng dày hoặc hom giâm sẵn dự phòng trồng dặm lại ngay.

b) Làm cỏ: ở thời kỳ cây con, mía thường bị cỏ dại lấn át, cần phải tiến hành làm cỏ sớm.
– Đối với diện tích trồng ít nên làm thủ công lúc mía được 1-1,5 tháng.

– Đối với diện tích trồng nhiều nên sử dụng thuốc trừ cỏ lúc mới đặt hom. Có thể sử dụng Sencor 70 WP (0,75 kg/ha) hoặc Gesapax 500DD (4 – 5 lít/ha).

c) Vô chân: kết hợp với các lần bón phân làm cỏ.
– Lần 1: vun nhẹ vào gốc khi mía 7 – 8 lá (30 – 5 ngày) hoặc xới xáo để phá váng làm cho đất tơi xốp để giữ ẩm, mía ra rễ tốt.

– Lần 2: vun khi mía đẻ nhảy chồi rộ (60 – 70 ngày), bóc lá vun cao 10 cm khống chế chồi muộn.

– Lần 3: vun khi mía 3 – 4 lóng (100 – 120 ngày) lên vồng cao 20 – 25 cm kết hợp thúc phân lân 2.

d) Tưới nước: mía là cây cần nước nhưng sợ úng.
-Nếu trồng đầu mùa khô, cần tưới giữ ẩm giai đoạn cây con để mía nhảy chồi tốt (sau đặt hom mía đến 1,5 tháng tuổi).

– Trồng đầu mùa mưa cần đào rãnh thoát nước để tránh bị thối hom.

e) Đánh lá: có thể chia làm 2 lần đánh lá
– Lần 1: lúc mía được 3-3,5 tháng tuổi

– Lần 2: lúc mía được 6-7 tháng tuổi

* Chú ý: Đối với mía giống không cần đánh lá chỉ dọn sạch lá chân lúc vô chân.

5. Phòng trừ sâu bệnh

Đây là một số giống mới kháng một số loại sâu bệnh quan trọng tương đối mạnh, chỉ lưu ý một số loại sâu đục thân, dế phá hoại ở giai đoạn cây con nên rãi Basudin 10H (10-15 kg/ha) theo rãnh lúc đặt hom hoặc vào ngọn mía ở giai đoạn nhảy chồi để hạn chế sâu đục thân ngọn mía.

6. Thu hoạch
– Thu hoạch đúng thời gian chín của mía là tốt nhất (khoảng 11-12 tháng tuổi).

– Quan sát thân mía trở nên bóng sậm, ít phấn, lá khô nhiều. Đo độ ngọt ở gốc và ngọn không chênh lệch là thu hoạch được.

– Dùng dao thật bén chặt sát gốc tất cả các cây để sau ruộng tái sinh đều hơn.

– Thu hoạch đến đâu vận chuyển ép đường đến đó, để lâu quá 2 ngày lượng đường sẽ giảm.

7. Vụ mía lưu gốc
– Sau khi thu hoạch xong, dọn vệ sinh ruộng mía và xử lý mía gốc ngay.

– Dùng cuốc thật bén cuốc ngang phần trên cùng những cây chết khô, những mầm non chưa chặt chỉ để lại phần gốc cần thiết ở phía dưới có chứa từ 3 – 5 mầm ẩn là đủ.

– Ngoài ra có thể dùng cuốc xã hai bên gốc mía theo chiều dài hàng mía để làm đứt các rễ già và các hàng mía đâm ra ngoài để cho mía mọc thẳng đều sau đó bón phân, lấp đất lại.

– Khi mầm gốc mọc đều nên kiểm tra xem chỗ bị thưa hoặc chết thì trồng dặm lại cho đủ mật độ.

– Sau đó tiến hành các bước còn lại như vụ trồng mía tơ. Lượng phân bón có thể tăng thêm 15%. Mía vụ gốc có thể tiết kiệm 30% chi phí và năng suất tăng 15 – 20% so với vụ mía tơ.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây