Nghị định 36 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt theo VietGAP hoặcchứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam kể từ sau ngày 31/12/2015.

– Về cơ sở nuôi:
+ Phải có địa điểm, diện tích nuôi cá Tra thương phẩm phù hợp với quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt;
+ Phải được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương xác nhận việc đăng ký diện tích và sản lượng nuôi cá Tra thương phẩm.
+ Phải đảm bảo các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản;
+ …

nuoi ca tra phai ap dung VietGAP

– Về cơ sở chế biến, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:
+ Cá Tra nguyên liệu phục vụ chế biến cá Tra phải được nuôi từ cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm đáp ứng các điều kiện trên;
+ Sản phẩm cá Tra chế biến phải đáp ứng quy định về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản của Việt Nam và nước nhập khẩu.
+ …

– Về điều kiện xuất khẩu:
+ Sản phẩm xuất khẩu cá tra được thông quan khi sản phẩm đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận.
+ Thương nhân xuất khẩu sản phẩm cá Tra phải có cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng điều kiện quy định;
+ …

– Thời gian hiệu lực: Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2014.

– Tải Nghị định 36/2014/NĐ-CP.

Nghị định 36 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, Nguồn: Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây