Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015

Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015, Nguồn: Văn bản Chính phủ.

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015. Trong đó, Chính phủ thống nhất chưa thực hiện một số quy định tại Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá Tra cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này.

– Số/ký hiệu: 89/NQ-CP

– Loại văn bản: Nghị quyết

– Ngày ban hành: 31/12/2015

– Tải nội dung Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015.

– Cụ thể như sau:
+ Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 4: “Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam”.
+ Đồng thời, Chính phủ đồng ý chưa thực hiện quy định tại điểm b, điểm c Khoản 3 Điều 6 về: “Tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ băng trên trọng lượng tổng) đối với sản phẩm cá Tra xuất khẩu phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Các trường hợp khác tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10% và hàm lượng nước tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh (khối lượng cá tra phi lê sau khi loại bỏ lớp mạ băng) của sản phẩm” và khoản 2 Điều 7: “Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận”.
+ Chính phủ giao Bộ NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan khẩn trương rà soát toàn diện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá Tra, trình Chính phủ.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây