Những thân cây kỳ lạ

Những thân cây kỳ lạ

Cây hình thiếu nữ

Cây nhiều lỗ

Cây cổng làng

Cây cầu thang

Cây 4 thân

Cây cổ thụ làm cổng làng

Nhà nghỉ trong thân cây

Thân cây khồng lồ

Cây thân độc đáo

Cây nhiều rễ lan tỏa

Thân cây lập phương


Thân cây kỳ lạ, Nguồn: Sưu tầm.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây