Mô hình nuôi cá mương vườn kết hợp với du lịch sinh thái tại Cần Thơ

Mô hình nuôi cá mương vườn kết hợp với du lịch sinh thái tại Cần Thơ, Nguồn: CCTS Cần Thơ.

Huyện Phong Điền từ lâu đã được biết đến với sự phát triển của các mô hình du lịch sinh thái miệt vườn với những vườn cây ăn trái đa dạng. Trong những năm qua, huyện Phong Điền thực hiện định hướng xây dựng huyện thành huyện sinh thái nên các mô hình thủy sản của huyện dần chuyển sang các hình thức nuôi mương vườn. Chính vì thế mà mô hình nuôi cá mương vườn kết hợp với du lịch sinh thái trên địa bàn huyện ngày càng nhân rộng và phát triển.

– Hiện nay diện tích nuôi cá mương vườn trên toàn huyện là 706 ha chiếm khoảng trên 70% tổng diện tích nuôi thủy sản. Các loại cá nuôi phổ biến: cá tai tượng, rô phi, cá điêu hồng, cá tra,…

– Huyện Phong Điền có nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của mô hình kinh tế này so với các quận (huyện) khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ:
+ Tận dụng được diện tích mặt nước trong mương vườn.
+ Tận dụng được các sản phẩm dư thừa trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt để làm thức ăn cho cá.
+ Góp phần cải thiện điều kiện môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.
+ Nâng suất cá nuôi đạt 1,5 tấn/ ha, tổng sản lượng thu được là 1.100 tấn/ năm.

– Bên cạnh những thuận lợi thì huyện Phong Điền cũng có một số khó khăn nhất định:
+ Hệ thống mương vườn thường được nhiều cây ăn trái che phủ rậm rạp.
+ Mương có chiều rộng hẹp, chiều dài thường quá dài, rất khó cho việc chăm sóc và thu hoạch cá.
+ Nông hộ thường sử dụng nhiều loại nông dược và kích thích sinh trưởng để chăm sóc cây ăn trái.

– Với nhũng thuận lợi và khó khăn trên nhưng nhìn chung thì mô hình nuôi cá mương vườn kết hợp với du lịch sinh thái cũng mang lợi hiệu quả cho người dân vừa làm phát triểm thêm mô hình du lich sẵn có đồng thời tăng thêm thu nhập cho người dân và phát triển được mô hình nuôi cá an toàn góp phần cải thiện môi trường.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây