Quyết định số 1167/QĐ-BNN-TCTS thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 1167/QĐ-BNN-TCTS ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

– Nhiệm vụ chủ yếu của Đề án: Tổ chức lại sản xuất trong nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản. Tổ chức nghiên cứu quy định của các thị trường nhập khẩu thủy sản, chủ động đề xuất các giải pháp xử lý các phát sinh về thương mại đối với các sản phẩm thủy sản. Trước mắt, tập trung nghiên cứu đạo luật Nông trại 2014 để tháo gỡ khó khăn đối với cá tra vào thị trường Hoa Kỳ. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để duy trì thị trường đã có, mở rộng thị trường mới cho xuất khẩu thủy sản; ưu tiên các thị trường trọng điểm.

– Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

– Tải Quyết định số 1167/QĐ-BNN-TCTS ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep.com.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây