Quyết định số 908-QĐ-BTC về việc ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

Quyết định số 908-QĐ-BTC về việc ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan, Nguồn: Văn bản Chính phủ.

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Tài Chính đã ra Quyết định số 908-QĐ-BTC ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan.

– Số/ký hiệu: 908/QĐ-BTC

– Loại văn bản: Quyết định

– Ngày ban hành: 29/04/2016

– Ngày hiệu lực: 29/04/2016

– Tải nội dung Quyết định số 908-QĐ-BTC.

– Ban hành kèm theo quyết định này là:
1. Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan.
2. Hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây