Thông tư 15 quy định thực hiện Nghị định số 02 về Khuyến nông

Ngày 26 tháng 02 năm 2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Thông tư 15/2013/TT-BNNPTNT quy định về nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông; quản lý các chương trình, dự án từ nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

– Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các hoạt động khuyến nông Trung ương trên phạm vi toàn quốc.

– Căn cứ nội dung của Thông tư này áp dụng đối với các hoạt động khuyến nông địa phương tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu.

– Tải Thông tư 15/2013/TT-BNNPTNT.

Thông tư 15 quy định thực hiện Nghị định số 02 về Khuyến nông, Nguồn: Khuyennongvn.gov.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây