Thông tư 16/VBHN-BNNPTNT về Quản lý giống thủy sản

Ngày 15 tháng 4 năm 2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 16/VBHN-BNNPTNT về Quản lý giống thủy sản.

– Thông tư quy định quản lý về điều kiện sản xuất kinh doanh, chất lượng, khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

giong thuy san

– Thông tư không bao gồm nội dung kiểm dịch giống thủy sản; cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu giống thủy sản.

– Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng, khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản tại Việt Nam.

– Tải Thông tư 16/VBHN-BNNPTNT về Quản lý giống thủy sản.

Thông tư 16/VBHN-BNNPTNT về Quản lý giống thủy sản, Nguồn: Tổng cục Thủy sản (Fistenet.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây