Thông tư 48 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Ngày 12/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã ban hành Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản xuất khẩu.

– Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT  bao gồm:
+ Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu.
+ Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp chứng thư của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

– Thông tư này thay thế cho Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT đã ban hành ngày 03/08/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng ATTP thủy sản.

– Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2013.

– Tải nội dung Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT  về quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP xuất khẩu.

– Tải nội dung Phụ lục đính kèm Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

– Tải nội dung Danh sách ưu tiên theo quy định tại thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

Thông tư 48 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Nguồn: Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây