Tiêu chuẩn chọn Chích Chòe Lửa

1. Về họng
Họng chim bắt buộc phải đen, màu trắng nhạt cần ;oại ngay vì đây là những chú chim bị mất lửa rừng hoặc đang suy, có đem về cũng khó vực.

2. Về mỏ
ỏ chim (mỏ dưới) càng mỏng càng tốt, nhìn nó và so sánh với những chú kế bên. Mỏ phải thẳng dài, không được dị tật hoặc mỏ chấu (mỏ chấu ở đây là phần mỏ nhỏ dài ra ở đầu mỏ của chim).

3. Về đầu xà
Cần bắt chim ra, lấy tay vuốt nhẹ xuôi theo hướng từ đầu đến mỏ của chim cảm thấy bằng phẳng 1 đường thì lấy, đầu xà chứng tỏ chim lì còn đầu gồ cũng không nên lấy.

chim chich choe lua

4. Về mắt
ên chọn chim mắt méo dài và mắt phải lõm sâu vào trong.

5. Về chân
Nên chọn chòe lửa chân màu trắng và lưu ý kiểm tra xem chân chim có bị tật không để loại bỏ.

6. Về ngực
Nên chọn những chú chim có ngực to, khi đứng ngực ưởng ra ngoài.

Tiêu chuẩn chọn Chích Chòe Lửa by Sưu tầm

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây