Tổng sản lượng thủy sản quý I/2017 đạt 1.313 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ

Tổng sản lượng thủy sản quý I/2017 đạt 1.313 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ, Nguồn: Văn Thọ – Fistenet.gov.vn.

Sản lượng thủy sản tháng 3 ước đạt 450,6 nghìn tấn (tăng 2,1% so với cùng kỳ 2016), đưa tổng sản lượng thủy sản 3 tháng đầu năm 2017 đạt 1.313 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2016.

– Trong lĩnh vực khai thác, trong những tháng đầu năm 2017, thời tiết trên các vùng biển tương đối thuận lợi cho ngư dân tham gia hoạt động sản xuất trên biển. Ngư dân một số tỉnh ven biển Vịnh Bắc Bộ khai thác cá nổi, ngư dân các tỉnh miền Trung khai thác cá ngừ đại dương đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, tại 4 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển miền Trung, trong những tháng đầu năm 2017, ngư dân đã tích cực ra khơi khôi phục sản xuất và được mùa khai thác hải sản.

– Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, sản lượng khai thác trong tháng 3/2017 đạt 248 nghìn tấn (tăng 2,2% so với cùng kỳ 2016) đưa tổng sản lượng khai thác lũy kế từ đầu năm 2017 đạt 746 nghìn tấn.

– Đối với lĩnh vực nuôi trồng, mặc dù trong những tháng đầu năm 2017 thời tiết tương đối thuận lợi hơn so với năm 2016, tuy nhiên người dân vẫn đang thả nuôi giống tôm với diện tích cầm chừng. Diện tích thả nuôi tôm lũy kế từ đầu năm đạt 518.741 ha, trong đó chủ yếu là diện tích nuôi tôm sú quảng canh và quảng canh cải tiến đạt 502.593 ha, tôm thẻ chân trắng đạt 16.148ha.

– Tính đến ngày 17/3/2017, diện tích nuôi cá tra đạt 2.025 ha, giảm 7,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, sản lượng thu hoạch cá tra đạt 191.021 tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong những tháng đầu năm giá cá tra có xu hướng tăng cao, hiện giá cá tra đã tăng lên trung bình 25.500 đồng, đây là tín hiệu đáng mừng cho người nuôi cá tra.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 3/2017 đạt 202,6 nghìn tấn (tăng 2% so với cùng kỳ), đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 3 tháng đấu năm đạt 567 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm ước đạt 1,453 tỷ USD, bằng xấp xỉ cùng kỳ năm 2016.

– Tại cuộc họp giao ban tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 4, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết “tình hình sản xuất trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực. Thời tiết rất thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng cũng như khai thác hải sản, giá cả tương đối ổn định. Đặc biệt là giá cá tra hiện nay đang ở mức cao rất có lợi cho người nuôi. Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thủy sản đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành để thúc đẩy sản xuất như Hội nghị phát triển ngành tôm, Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành tôm”,..

– Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra cho cả năm 2017, Thứ trưởng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và các tháng tiếp theo. Trong đó, lĩnh vực nuôi trồng cần tập trung phát triển tôm nước lợ, đẩy mạnh thả nuôi tôm nước lợ trên diện tích còn lại. Tăng cường kiểm tra chất lượng, giống, vật tư đầu vào, kiểm soát dịch bệnh, kịp thời có những thông tin chính xác định hướng cho người nuôi và thị trường xuất khẩu. Giao Vụ Nuôi trồng thủy sản phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị quản lý chất lượng tôm giống. Phối hợp với Cục Thú y kiểm soát tình hình dịch bệnh và rà soát hoạt động nuôi trồng tôm hùm tại các tỉnh miền Trung. Vụ Nuôi trồng thủy sản theo dõi quản lý điều chuyển, tiếp nhận đàn cá tra bố mẹ tại các địa phương. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án sản phẩm quốc gia cá da trơn và nghiên cứu để sản xuất sản phẩm cá tra giòn. Ngoài ra, cần tăng cường giám sát chỉ đạo sản xuất đối với các đối tượng thủy sản khác.

– Đối với lĩnh vực khai thác, Thứ trưởng yêu cầu cần hoàn thiện công việc khôi phục sản xuất tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế và triển khai dự án khôi phục hệ sinh thái tại 4 tỉnh này. Giao Vụ Khai thác thủy sản tổ chức Hội nghị tổng kết vụ cá Bắc và triển khai chỉ đạo sản xuất vụ cá Nam năm 2017. Tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị định 67 và sửa đổi thay thế Nghị định 67. Cần rà soát đánh giá Đề án phát triển khai thác viễn dương để có định hướng tiếp theo. Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho ngư dân nhằm giảm tình hình vi phạm và đánh bắt hợp pháp.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây