Đoàn công tác của Úc sang Việt Nam tìm hiểu về chuỗi sản xuất tôm xuất khẩu sang Úc

Đoàn công tác của Úc sang Việt Nam tìm hiểu về chuỗi sản xuất tôm xuất khẩu sang Úc, Nguồn: Hiệp hội CB&XK TS Việt Nam.

Từ ngày 26/2-2/3/2018, Đoàn công tác của Úc sẽ sang Việt Nam để tìm hiểu về chuỗi sản xuất tôm xuất khẩu (XK) sang Úc.

– Nội dung làm việc của Đoàn tập trung vào các chủ đề: (1) Làm việc với các cơ quan về công tác phòng, chống và giám sát dịch bệnh thủy sản; (2) Việc cấp chứng nhận kiểm dịch XK tôm; (3) Thăm các phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm xét nghiệm bệnh đốm trắng và bệnh đầu vàng trên tôm trước khi XK; (4) Thăm các cơ sở có chuỗi sản xuất tôm XK sang thị trường Úc (trại giống, cơ sở nuôi, cơ sở chế biến).

– Để chuẩn bị cho việc đón Đoàn Úc kịp thời hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho XK tôm của Việt Nam đi Úc, Cục Thú y đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số công việc trong đó đề nghị VASEP và các DN XK thủy sản sang Úc:
+ Hỗ trợ, hướng dẫn các DN chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp đón và làm việc với Đoàn Úc; cử người tham gia trong suốt thời gian làm việc của Đoàn.
+ Chủ động rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất thủy sản XK sang Úc gồm: điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ, số liệu, quy trình liên quan đến chuỗi sản xuất, điều kiện an toàn sinh học.
Bố trí lãnh đạo có thẩm quyền quyết, giải thích và các cán bộ liên quan để tiếp, làm việc và trả lời các câu hỏi liên quan đến XK sang Úc.
+ Rà soát và hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu của các cơ sở chế biến gồm hồ sơ của các cơ sở thu gom và cơ sở nuôi tôm cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến của DN nhằm đảm bảo có hệ thống, dễ truy xuất nguồn gốc.

– Tải nội dung Công văn 287/TY-TS của Cục Thú y về việc đón tiếp Đoàn công tác Úc sang tìm hiểu chuỗi sản xuất tôm xuất khẩu sang Úc.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây