Ứng dụng probiotics trong nuôi Luân Trùng

Ứng dụng probiotics trong nuôi Luân Trùng, Nguồn: Trị Thủy – Tepbac.

Probiotic được biết đến là có nhiều ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Trong nuôi luân trùng việc bổ sung probiotic vào quá trình nuôi góp phần cải thiện giá trị dinh dưỡng và tăng trưởng của luân trùng.

1. Cải thiện giá trị dinh dưỡng
Các phương pháp đầu tiên với việc sử dụng chế phẩm sinh học để cải thiện sự phát triển của luân trùng được lựa chọn là các nhóm vi khuẩn sinh axit lactic (LAB) (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus helveticus) (Gatesoupe et al. 1989). Chúng đã góp phần cải thiện giá trị dinh dưỡng của luân trùng, giảm mật độ khuẩn có hại và ức chế đặc biệt sự phát triển của mầm bệnh trên cá như Aeromonas salmonicida (Gatesoupe 1991).

2. Tăng cường hiệu suất tăng trưởng của luân trùng
– Tương tự như vậy, Douillet (2000) báo cáo tăng cường hiệu suất tăng trưởng của luân trùng bằng cách bổ sung vi khuẩn (bao gồm vi khuẩn họ Bacillus và các chủng Pseudomonas). Planas et al. (2004) thu được tốc độ tăng trưởng luân trùng cao 8 – 13 lần khi sử dụng các chủng LAB của động vật trên cạn như Lactococcus casei, Pediococcus acidilactici hoặc Lactobacillus lactis, riêng lẻ hoặc phối hợp.

– Luân trùng sử dụng vi khuẩn làm thức ăn, và các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng tăng cường sự phát triển luân trùng do vi khuẩn có thể là do chất dinh dưỡng vô cơ như phốt pho (Hessen và Andersen 1990), hoặc vi chất dinh dưỡng như vitamin B12 (Yu et al. 1989), được sản sinh ra bởi các vi khuẩn.

3. Đối kháng mầm bệnh
– Việc bổ sung các LAB cũng có thể có tác dụng điều chỉnh trên hệ vi sinh vật của luân trùng. Nó đã được báo cáo rằng khi luân trùng sử dụng nhóm LAB sẽ làm giảm số lượng vi khuẩn có hại trong luân trùng một cách hiệu quả đặc biệt là các thành viên thuộc họ Vibrionaceae (Gatesoupe 1991).

– Sự bất cập của việc sử dụng hóa chất chất LAB là khi tồn tại trong nước biển chúng có thể bị hạn chế tác dụng (Planas et al. 2004) nhưng với chế phẩm sinh học trong nuôi cấy luân trùng sinh LAB từ L. casei, P. acidilactici hoặc L. lactis có thể tránh được vấn đề này.

4. Tăng cường tỷ lệ sống của luân trùng
Harzevili et al. (1997) đã sử dụng một loài Lactococcus lactic AR21 làm probiotic trong môi trường in vitro, đánh giá sự đối kháng với Vibrio anguillarum được phân lập từ môi trường nuôi luân trùng trong một trại giống. hoạt động đối kháng của L. lactis AR21 được kết luận từ việc sản sinh ra các diplococcin bacteriocin có tác dung ức chế mạnh mẽ V. anguillarum. Đồng thời tăng giúp tăng cường tỷ lệ sống của luân trùng một cách đáng kể.

5. Tác dụng tích cực lên khả năng sinh sản
– Việc bổ sung một số những chủng vi khuẩn LAB cũng đã được kết luận làm tăng tăng cường tốc độ tăng trưởng và lượng trứng luân trùng, so với các nghiệm thức đối chứng. Phát hiện này cũng đã được quan sát bởi Hagiwara et al. (1994) trên luân trùng Brachionus plicatilis được chuyển tới các trại sản xuất, vi khuẩn sinh Acid lactic có tác dụng đối kháng với chủng Pseudomonas, Moraxella hoặc Micrococcus giúp cho luân trùng sinh sản gấp 4 – 10 lần so với bình thường.

– Martínez-Díaz et al. (2003) cũng đã báo cáo sự gia tăng trong sản xuất và phát triển của trứng luân trùng đối với sự hiện diện của V. proteolyticusAeromonas<.em> khi bổ sung vi khuẩn LAB vào môi trường nuôi.

6. Gia tăng tỷ lệ sống của ấu trùng cá nuôi
Vi khuẩn phân lập từ luân trùng cũng có thể có một tác động tích cực trong ấu trùng của cá do sự đối kháng đối với tác nhân gây bệnh. Ví dụ, Makridis et al. (2005) đã phân lập các chủng vi khuẩn gây hại (Cytophaga sp., Roseobacter sp., Ruegeria sp., Paracoccus sp., Aeromonas sp. và Shewanella sp.) từ hoạt động nuôi luân trùng. Nước có bổ sung nhóm vi khuẩn sinh acid lactic giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống của ấu trùng cá tráp unfed (Sparus aurata).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây