Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng

Nhằm giúp đọc giả có thêm kỹ năng về kỹ thuật nuôi Lươn Đồng chúng tôi xin giới thiệu 05 Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng đến đọc giả.

1. Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng (Phần 1)

2. Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng (Phần 2)

3. Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng (Phần 3)

4. Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng (Phần 4)

5. Video Kỹ thuật nuôi Lươn Đồng (Phần 5)

Video Kỹ thuật nuôi lươn đồng, Nguồn: Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây